Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO

Maatschappelijk betrokken

Net als voor ieder ander bedrijf zijn tevreden opdrachtgevers, blije medewerkers en winst om te kunnen blijven investeren en groeien ook voor ons belangrijk. Minstens zo belangrijk vinden wij het milieu waarin wij leven. En dan bedoelen we milieu in de breedste zin van het woord. NLcom wil graag bijdragen aan een gezonde, positieve en schonere wereld. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid serieus en tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid graag.

Goed voor elkaar

Het respecteren van elkaars normen en waarden is één van de uitgangspunten van onze bedrijfscultuur. Ongeacht afkomst, geloofsovertuiging en sekse krijgt iedereen bij NLcom de kans om zich te bewijzen. Niet voor niets zijn we een erkend werk- en leerbedrijf. Heel wat afgestudeerde stagiair(e)s startten hun carrière bij ons. Wij investeren in onze mensen. Niet alleen zorgen we dat zij hun kennis up-to-date houden, maar ook dat ze zich ontwikkelen. Op hun vakgebied en op persoonlijk vlak. Uiteraard werken we in een goede, veilige, schone en inspirerende werkomgeving. Om de teamspirit optimaal te houden worden er met regelmaat personeelsuitjes geïnitieerd.

Paperless office

We proberen zo weinig mogelijk papier te gebruiken. Daarom vragen we onze leveranciers en partners om correspondentie en facturatie zoveel mogelijk digitaal te doen. Waar mogelijk doen wij hetzelfde in onze correspondentie en facturatie aan opdrachtgevers. Het werkt efficiënt en minder milieubelastend.

Sponsoring cultuur en sport

Wij vinden cultuur en sport belangrijk. Cultuur omdat het mensen inspireert, stimuleert en ontwikkelt. Sport omdat het zorgt voor gezonde beweging, energie en stressverlaging. Op het gebied van cultuur vind je onze naam terug bij o.a. Music Award Maastricht (Conservatorium Maastricht) en Stichting Cultuur & Bedrijf Maastricht. Op sportgebied zijn we hoofdsponsor van Squash Maastricht en zie je ons logo met regelmaat terug bij diverse sportteams. 

Duurzaam met elektronisch afval

NLcom maakt deel uit van de Weelec Community! Weelec is dé maatschappelijk verantwoorde verwerker van elektronisch afval. De eerste stap van het verwerkingsproces is  handmatige demontage door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarna volgt een hightech machinaal proces. Hierdoor creëert Weelec extreem schone grondstoffen op een sociale en innovatieve manier. En dit alles zorgt weer voor gereduceerde CO2 uitstoot. Wij zijn trots op het behalen van de halfjaarlijkse CO2-emissiereductie certificaten.