Altaro Back-up Disaster Recovery

Minimaliseer risico's met Altaro Back-up Disaster Recover

Back-ups of Disaster Recovery? Beide technieken zijn nodig om een zo goed mogelijke back-up procedure te hebben.  De huidige oplossing functioneert naar behoren maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Omdat de ICT-wereld continue door ontwikkelt komt men tot nieuwe inzichten, verbeteringen en nieuwe mogelijkheden, zo ook met betrekking tot het Disaster Recovery proces. NLcom zit natuurlijk niet stil, we zijn dan ook binnen onze eigen oplossingen gaan kijken naar deze verbeterpunten.

De verbetering van de Disaster Recovery oplossing is een upgrade, noem het een 2.0 versie. Dit wil dus niet zeggen dat de huidige inrichting verkeerd is of dat u nu "gevaar" loopt. Met de nieuwe methode geniet u simpelweg van nog meer zekerheid en veiligheid.

Back-ups

In de back-ups zit zogenoemde platte data. Denk bij platte data aan e-mails, bestanden op de file server zoals tekstbestanden, foto's en video's. De back-ups worden weggeschreven naar de lokale back-upserver en kunnen dus op bestandsniveau worden hersteld. Deze back-upserver staat fysiek in het netwerk van uw locatie. Door caddy-synchronisatie of gebruik te maken van de NLcom Cloud Back-up sync voor Ahsay servers worden deze back-ups van losse bestanden ook off-site (buiten uw netwerk) bewaard. In geval van een ernstige calamiteit is het dus altijd mogelijk om de individuele data te herstellen.

Disaster Recovery    

Een gehele kopie met daarin de data, de software en configuraties van desbetreffende server worden weggeschreven naar een NAS. Dit NAS staat fysiek in het netwerk van uw locatie en worden dus niet off-site bewaard. Er wordt gebruik gemaakt van scripts waarmee de volledige machines nachtelijks gekopieerd worden naar het NAS. Stel dat een server ernstige softwarematige problemen heeft kan er altijd een volledige kopie terug worden gezet.

Upgrade Disaster Recovery procedure

Met een upgrade naar Altaro is er in geval van een ernstige calamiteit een hoop winst te behalen met betrekking tot retenties, restoretijden en support in het Disaster Recovery proces. Altaro is een snelgroeiende ontwikkelaar van eenvoudig te gebruiken en betaalbare back-up software voor het MKB. Altaro is gespecialiseerd in Disaster Recovery voor virtuele omgevingen, zoals Hyper-V en VMWare, deze technieken gebruikt u ook.

Voordelen

  • Voorheen was de Disaster Recovery een volledige nieuwe back-up, bij de upgrade worden alleen de nieuwe veranderingen weggeschreven. Door deze nieuwe techniek is er minder opslag nodig, wordt de Disaster Recovery sneller gemaakt, het netwerk minder belast en zijn de Disaster Recovery images overzichtelijker te beheren.

  • Door het toevoegen van de optionele NLcom Cloud Back-up sync voor Altaro server kunnen de Disaster Recovery images ook off-site bewaard worden, dat is nu niet mogelijk. In geval van calamiteiten waarbij de locatie fysiek verloren gaat is het dan ook mogelijk om sneller volledige machines te restoren. Door het toevoegen van deze optie zullen de kosten in een geval van een calamiteit drastisch lager zijn.

  • Retentie; Disaster Recovery images kunnen tot 2 weken terug worden hersteld, op dit moment is dat met de huidige oplossingen gemiddeld genomen 3 dagen.

  • In geval van calamiteiten kan er terug gevallen worden op de ondersteuning van de Altaro supportdesk, dat is nu niet mogelijk.

  • Met een betaalde VMWare licentie heeft u recht op updates.

  • NLcom is verantwoordelijk voor de status e-mail van de Disaster Recovery oplossing en volgt deze op indien nodig.

  • NLcom is verantwoordelijk voor het updaten van de Altaro software.

  • De Disaster Recovery images worden door de software automatisch geverifieerd.