NLcom & KIK-V

Ketenpartijen, zoals de NZA, het ministerie van VWS, IGJ, de zorgkantoren en het ZorgInstituut Nederland maken in de verpleeghuiszorg samen afspraken over het vaststellen en uitwisselen van kwaliteitsinformatie. Het doel van KIK-V is ervoor te zorgen dat die uitwisseling beter verloopt. In de Nederlandse zorgsector wordt regelmatig gesproken over (te) hoge administratieve lasten. Zorgaanbieders moeten aan verschillende partijen op verschillende momenten in het jaar dezelfde of soortgelijke informatie aanleveren, wat hen heel veel tijd en werk kost. Om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze informatie minder belastend verloopt, is het programma KIK-V in het leven geroepen.

Het KIK-V programma wordt gefaciliteerd door Zorginstituut Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Binnen het Programma wordt ernaar gestreefd nieuwe uitvragen van gegevens beter op elkaar af te stemmen en bestaande kwaliteitsinformatie opnieuw te gebruiken. Zo hoeven zorgaanbieders niet steeds dezelfde informatie aan te leveren aan verschillende landelijke ketenpartijen. Ze krijgen inzicht in welke partijen informatie uitvragen, waarom ze dat doen en wanneer. Hierdoor verbetert de (informatie)kwaliteit in de verpleeghuiszorg en zorgen de uitvragen voor minder administratieve lasten. Middels convenanten, afsprakensets en bestuurlijk commitment in de sector is de positie van KIK-V geborgd.

NLcom heeft zich in de eerste helft van 2021 verdiept in KIK-V, om vervolgens later, in het najaar van 2021, mee te dingen in een aanbesteding door Zorginstituut Nederland voor de realisatie van een “datastation as a service” (vanaf hier: DaaS). Inmiddels is de aanbesteding achter de rug en is NLcom als begunstigde uit de bus gekomen. Vanaf juni 2022 kunnen zorgorganisaties via het NLcom KIK-V DaaS ketenpartijen op eenvoudige en efficiënte wijze van informatie en indicatoren voorzien. De NLcom DaaS oplossing vormt de brug tussen bronsystemen (zoals een ECD, HRM en FMS) en de ketenpartijen die volgens de KIK-V methodiek werken (bijv. IGJ, RIVM, NZA). De oplossing is ontworpen om direct te integreren met bronsystemen, bijv. AFAS HRM, Nedap ONS en / of een (reeds aanwezig) datawarehouse. Het NLcom DaaS kan worden ingezet zonder noodzaak tot kostbaar maatwerk of complexe implementatietrajecten.

Wilt u meer weten over de NLcom KIK-V DaaS oplossing? Of wilt u een demonstratie? Neem dan gerust contact met ons op.