Application Programming Interface (API)

Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat onderling hun softwareprogramma’s met elkaar communiceren? De oplossing hiervoor is API. Het dient als een interface tussen verschillende softwareapplicaties waardoor de gebruikte code automatisch elkaar toegang tot informatie en/of functionaliteit geeft. Een programmeur kan met een API bepaalde informatie opvragen of verzenden middels zijn eigen applicatie, zonder de andere applicatie echt te kennen.

API's kunnen voor allerlei doeleinden worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het laden van een RSS feed vanaf een andere website. Het komt vaak voor dat websites over publieke of open API's beschikken. Een voorbeeld hiervan is Google Maps. Informatie wordt extern opgehaald en op een andere locatie/website weergegeven. De informatie wordt dan als XML of JSON teruggekoppeld door de API. Zowel XML als JSON zijn tekst-gebaseerd en kunnen eenvoudig worden ingeladen in applicaties of websites. Dit vraagt wel wat programmeerkennis en daar komt de expertise van NLcom van pas.