Privacy Policy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. NLcom heeft haar privacy beleid gewijzigd op basis van de richtlijnen van de GDPR/AVG. NLcom respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Lees tevens de algemene voorwaarden voor meer informatie.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van uw persoonsgegevens

NLcom gebruikt persoonlijke gegevens om haar gebruikers de volgende diensten te leveren:

 • Wij gebruiken uw gegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief/aanbiedingen/acties, om u uit te nodigen voor relevante evenementen en bijeenkomsten, u informatie te sturen met betrekking tot een functie waar u op gesolliciteerd hebt, om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om fraude te onderzoeken of te voorkomen. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dit aan ons laten weten.

 • Als u bij NLcom uw gegevens plaatst bewaren wij uw gegevens in beveiligde systemen.

 • De feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.

 • NLcom zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verzamelen van uw persoonsgegevens

NLcom verzamelt informatie op verschillende manieren: wanneer u zelf ons de informatie verstrekt (doordat u via onze website informatie downloadt of u zich inschrijft voor een event/seminar of wanneer u solliciteert op een van onze vacatures), automatisch wanneer u onze website bezoekt én wanneer u diensten van ons gebruikt (als u een klant bent).

Verwerken van uw persoonsgegevens

NLcom verwerkt de onderstaande persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens bedrijf

 • Telefoonnummer

 • Bedrijfsnaam

 • E-mailadres

 • IP-adres en locatie (automatisch bij websitebezoek)

 • Andere persoonsgegevens: alleen wanneer u die telefonisch, in een webformulier of per e-mail aan ons doorgeeft, en alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven.

Delen van uw persoonsgegevens

Wij verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden, zonder uw toestemming. NLcom deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (en alleen nadat u daarmee schriftelijk hebt ingestemd) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NLcom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Auteursrechten

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze Privacy Officer via privacy@nlcom.nl. Tevens heeft u recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), recht van bezwaar (art. 21 AVG) en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (art. 20 AVG). Voor vragen over ons beleid of over het bovenstaande, kunt u een e-mail sturen aan privacy@nlcom.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. NLcom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt per post of email contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:


NLcom B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Hoge Barakken 2
6221 CM Maastricht
Nederland
privacy@nlcom.nl

Cookies

NLcom gebruikt alleen analytische en functionele cookies en Google Analytics o.b.v. de privacyvriendelijke instellingen zoals de AP die heeft geformuleerd. Er worden geen tracking cookies gebruikt. Bij het betreden van onze website verschijnt er geen derhalve geen cookiebanner.